Priority

Ochrana rodiny a manželstva

Presadzovanie ľudských práv

Riešenie neplatenej práce matiek

Vyrovnávanie regionálnych rozdielov

Medzigeneračná solidarita

Ochrana ľudského života

Národná subsidiarita

Rozvoj vidieka