Akčný plán k mikrobiálnej rezistencii

Brusel, 21. február 2018

Vo výbore pre priemysel, výskum a energetiku sme 21. 2. hlasovali okrem iného aj o stanovisku k správe o boji proti odolnosti baktérií voči antibiotikám. Podporilo ho celé spektrum politických skupín vo výbore.

Teší ma to o to viac, že sa mi podarilo presadiť aj všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré som podala ako tieňová spravodajkyňa.

Mnohé štúdie potvrdzujú, že rezistencia baktérii na dnes dostupné antibiotika stúpa. Pokiaľ sa tento trend nezvráti, tak podľa niektorých odhadov môže v roku 2050 zomrieť na infekčné ochorenia až 10 miliónov ľudí na celom svete.

Preto potrebujeme ucelenú stratégiu nielen u nás v EÚ, ale aj na globálnej úrovni. Zavedením lepších hygienických štandardov v zdravotníckych zariadeniach a informovanosťou verejnosti a medicínskej obce o správnom užívaní antibiotík dokážeme zvrátiť nárast prípadov rezistencie.

Častokrát totiž stačí veľmi málo k tomu, aby sme sa vyhli nadmernému užívaniu antibiotík, ktoré je jednou z hlavných príčin rastúcej odolnosti baktérií. No zároveň je potrebné podporiť vývoj nových liekov, ktoré budú účinné aj v prípadoch, kedy dnes známe antibiotiká zlyhávajú.

Anna Záborská

Europošta Anny Záborskej

Vyplňte, prosím, Vašu emailovú adresu: