Novinky

Európsky parlament zrušil striedanie času

2019-03-26T17:10:13+00:00 26.03.2019|

Dnešné rozhodnutie Parlamentu potvrdilo, že hlas občanov má v Únii veľmi veľkú váhu. "Bola to práve verejná konzultácia s občanmi, ktorá donútila Komisiu, aby začala počúvať našu pracovnú skupinu a zaoberať sa našimi argumentami. Som tiež veľmi rada, že sa nám podarilo prijať túto smernicu ešte v tomto volebnom období," uviedla Anna Záborská.

Záborská: “Stránka svetlosveta.sk na mňa útočí za to, že chcem spravodlivosť pre autorov na internete.”

2019-03-26T16:45:26+00:00 25.03.2019|

"Podporujem princíp ochrany duševného vlastníctva tvorcov, pretože som presvedčená, že každý, kto vytvorí nové hudobné, filmové alebo literárne dielo, si zaslúži odmenu za svoju prácu. Nové technológie umožnili, že tento princíp spravodlivej odmeny je v prostredí internetu často obchádzaný a popieraný. Zákony, ktoré tvorcom umožňujú živiť sa svojou prácou, je preto potrebné prispôsobiť novým podmienkam," hovorí Anna Záborská

Záborská: “Ak má v spoločnosti fungovať solidarita a spravodlivosť, musí mať život každého človeka rovnakú hodnotu.”

2019-03-23T22:02:43+00:00 23.03.2019|

Hlavným dôvodom pre zmenu pohľadu na nenarodený ľudský život je to, že život každého človeka v každom okamihu jeho existencie je najvyššou hodnotou pre spoločnosť. Tento princíp musíme dôsledne presadzovať vo všetkých oblastiach politiky." (Z príhovoru Anny Záborskej na konferencii "Vyber si život")

Mikloškova kandidatúra bola vyjadrením kresťanskej demokracie

2019-03-18T21:25:56+00:00 18.03.2019|

Bratislava, 17. marec 2019 Kresťanská únia ďakuje všetkým voličom Františka Mikloška za ich podporu. Vďaka ich hlasu sa Františkova kandidatúra stala zmysluplným vyjadrením skutočnej kresťanskej demokracie, ktorá stojí vo verejnom živote vždy na strane slobody, zodpovednosti a kresťanských hodnôt. Ďakujeme aj kandidátovi Františkovi Mikloškovi za jeho odhodlanie bojovať za tieto ideály až do konca. V [...]

Anna Záborská: Chceme byť hlasom slovenských kresťanov

2019-03-19T17:40:47+00:00 16.03.2019|

Je dcérou významného diplomata a disidenta Antona Neuwirtha a nevestou akademického maliara Ladislava Záborského. V Európskom parlamente, v ktorom je poslankyňou, bojuje za konzervatívne hodnoty. Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré presadzujú ochranu života, rodiny a práv rodičov vychovávať svoje deti podľa svojho svedomia. Je spoluzakladateľkou Fóra života. Vyše 29 rokov pôsobila v KDH, ktorého čestným členom je jej otec. V súčasnosti zakladá novú stranu – Kresťanskú úniu (KÚ), za ktorú kandiduje do Európskeho parlamentu. Viac informácií o novom projekte ponúkame v rozhovore predsedníčkou KÚ – Annou Záborskou.

Europošta Anny Záborskej

Vyplňte, prosím, Vašu emailovú adresu: