Výsledky práce Anny Záborskej v Európskom parlamente

2019-06-10T12:35:31+00:00 23.05.2019|

Mimovládna organizácia Votewatch Europe vytvorila vroku 2016 rebríček najvplyvnejších europoslancov na základe vlastnej metodológie. Poradie vychádza na základe expertného posúdenia aktivít areálneho vplyvu poslancov Európskeho parlamentu, nie len analýzou kvantifikovateľných ukazovateľov. Vtomto rankingu som bola vyhodnotená ako najvplyvnejšia slovenská europoslankyňa. Som veľmi rada, že v roku 2019 získal toto ohodnotenie za svoju prácu môj kolega z Kresťanskej únie, europoslanec Branislav Škripek.

Svedomie kresťanského demokrata / Demografia

2019-05-23T21:00:10+00:00 23.05.2019|

Rodina je kľúčom nielen k demografickej udržateľnosti, ale aj k odstráneniu chudoby a sociálneho vylúčenia, zníženiu kriminality a celkovému zvyšovaniu blahobytu a zodpovednosti ľudí za spoločnosť, v ktorej žijú a ktorú spoluvytvárajú. Ako základné a prirodzené ľudské spoločenstvo je možno najlepšou odpoveďou na krízu hodnôt, ktorá charakterizuje dnešnú dobu. Kde inde, ak nie v rodine, pochopíme podstatu lásky? Čo vyjadruje úctu k druhému človeku lepšie, než láskyplný vzťah medzi rodičmi? A sú to práve rodičia, ktorí príkladom a výchovou k samostatnému životu dlhé roky učia svoje deti, že sloboda a zodpovednosť sú dve strany jednej mince. Zosúladenie pracovného a rodinného života, hmotné zabezpečenie rodín, solidarita a odovzdávanie ľudského kapitálu medzi generáciami, aktívne starnutie a dôstojná staroba - to sú stavebné kamene, z ktorých je možné vybudovať stabilnú a prosperujúcu krajinu aj Európu.

Svedomie kresťanského demokrata / Chudoba

2019-05-23T21:00:39+00:00 23.05.2019|

Prvým krokom v boji proti chudobe by malo byť odstránenie sankcií proti manželstvu z programov sociálneho zabezpečenia. Zároveň je potrebné podniknúť dlhodobé kroky na obnovu rodiny v komunitách s nižšími príjmami. Je tiež treba začať hovoriť o neplatenej práci žien v oblasti starostlivosti o deti a rodiny. Matky, ktoré sa starajú o svoje malé deti, nie sú nezamestnané, ani na dovolenke. Vykonávajú dôležitú a spoločensky prospešnú prácu. Ak by boli za túto prácu odmenené aspoň minimálnou mzdou, ak by boli hradené ich zdravotné a sociálne odvody, nielenže by sa znížila “papierová” nezamestnanosť žien,  ale mnohé z nich by sa vďaka tomu vymanili z chudoby.

Svedomie kresťanského demokrata / Hodnoty a základné práva

2019-05-23T21:01:11+00:00 23.05.2019|

Poslaním lekára je liečba, alebo v prípade paliatívnej medicíny aspoň zbavenie bolesti, zatiaľ čo cieľom eutanázie a asistovanej samovraždy je smrť. Je zrejmé, že ide o protichodné ciele. Zavedením povinnosti lekára napomáhať pri samovražde alebo usmrtiť pacienta vzniká neriešiteľný konflikt. Jeho jediným prípustným riešením je silná garancia výhrady vo svedomí. 

Svedomie kresťanského demokrata / Úvod

2019-05-23T21:04:21+00:00 23.05.2019|

Ešte koncom minulého roka som začala pracovať na rozsiahlejšom texte, v ktorom by som zhrnula moje chápanie politiky inšpirovanej kresťanstvom. Prišli však naliehavejšie výzvy: vznik novej strany - Kresťanskej únie a kampaň do volieb do Európskeho parlamentu. Tá však skončila a ja som sa rozhodla, že využijem stíšenie verejnej diskusie na zverejnenie prvých kapitol pripravovaného textu.

7 najväčších výziev, ktoré bude EÚ riešiť

2019-05-23T20:50:06+00:00 22.05.2019|

Anna Záborská odpovedala na otázky týždenníka Plus7dní o európskych témach a budúcich výzvach, ktoré nás čakajú. 1. Migrácia a jej pravidlá Zabezpečenie spoľahlivej ochrany vonkajších hraníc musí ísť ruka v ruke s cieľavedomou podporou rozvojových krajín zameranou nielen na ekonomiku a rast blahobytu, ale aj posilnenie spravodlivosti a právneho štátu v nich. Ide o to, aby sme dokázali riadiť migráciu na [...]

Záborská, Škripek: Matovič nemá svojich voličov za nič

2019-05-20T15:14:59+00:00 20.05.2019|

Igor Matovič voličom odkázal, že mu nejde o riešenie problémov krajiny, ale len o to, aby sa o ňom písalo v novinách. V reakcii na dnešnú tlačovku predsedu hnutia OĽaNO to uviedli lídri Kresťanskej únie Anna Záborská a Branislav Škripek. „Politik, ktorý podriadi všetko tomu, aby sa o ňom písalo na prvých stránkach novín, je [...]