Novinky

Výnos z “Pôstnej polievky” deťom a rodinám

2019-04-06T19:23:24+00:00 05.04.2019|

Výnos podujatia je určený pre Centrum pre deti a rodiny Dominika v Rožňave, ktoré poskytuje starostlivosť deťom, ktorých doterajšia výchova je vážne ohrozená alebo narušená; niektoré z nich boli týrané a zneužívané a na dobudovanie druhej časti budovy Krízového centra Vincentínum v Košiciach, ktorá umožní dôstojný život ďalším rodinám. Stane sa tiež miestom pre poskytovanie sociálnych služieb a poradenstva aj ďalším neubytovaným matkám s deťmi v krajnej životnej núdzi.

Parlament schválil zastavenie ratifikácie Istanbulského dohovoru

2019-03-29T17:09:25+00:00 29.03.2019|

"Roky sa s kolegami zasadzujeme o to, aby Európska únia neratifikovala tzv. Istanbulský dohovor, pretože jeho začlenenie do európskeho práva by spôsobilo právnu neistotu a konflikt v kompetenciách Únie a členských štátov. Preto vítam, že NRSR schválila zastavenie ratifikácie Istanbulského dohovoru,"uviedla Anna Záborská

Naši europoslanci vyzývajú poslancov NR SR, aby hlasovali za zastavenie ratifikácie tzv. Istanbulského dohovoru: „Ak to neurobí Slovensko, nebude to môcť urobiť ani EÚ ako celok“

2019-03-29T16:49:04+00:00 28.03.2019|

Ak by Slovensko ratifikovalo Istanbulský dohovor, definícia rodu ako sociálneho konštruktu sa preň stane záväznou a rodičia nebudú môcť namietať kontroverzný obsah vyučovania a školské osnovy (čl.14). To by viedlo k významnému obmedzeniu práva rodičov zabezpečovať výchovu a vzdelávanie svojich detí v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením (čl.2, protokol č.1 Európskeho dohovoru o ľudských právach).

Záborská, Škripek: “Sme proti hradeniu umelého oplodnenia z verejného poistenia.”

2019-03-27T22:17:45+00:00 27.03.2019|

Slovenskí europoslanci Anna Záborská a Branislav Škripek (Kresťanská únia) dnes podpísali hromadnú pripomienku na vyradenie umelého oplodnenia zo zoznamu zdravotných výkonov uhrádzaných z verejného zdravotného poistenia. Pripomienku vypracoval a podal Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

Europošta Anny Záborskej

Vyplňte, prosím, Vašu emailovú adresu: