EPP: Top hlasovania slovenských europoslanov/ Euractiv.sk

Poslancov sme sa pýtali, ktorých 5 hlasovaní za doterajšie trvanie ich aktuálneho mandátu považujú za najdôležitejšie. Pod infografikou sú obšírnejšie vysvetlenia s odkazmi na konkrétne dokumenty.

ANNA ZÁBORSKÁ

Viacročný finančný rámec 2020-2027

„Hlavnou kompetenciou Európskeho parlamentu je schvaľovanie návrhu rozpočtu EÚ. Komisia už predložila návrh a je pravdepodobné, že bude prijatý ešte do konca volebného obdobia. Tento rámec určuje, aké programy, nástroje a politiky sa budú financovať z rozpočtu EÚ a aký objem prostriedkov a koľko peňazí sa na ne môže minúť. Súčasťou rozpočtu je navýšenie prostriedkov na ochranu vonkajších hraníc, spoločnú obranu, výskum a vývoj technológií, ale napríklad aj vyčlenenie objemu peňazí, ktoré bude môcť Slovensko čerpať počas ďalších siedmich rokov cez eurofondy na svoj rozvoj. Ak sa rokovania medzi členskými štátmi o tom, do čoho má Európa investovať a kde na to má vziať, ukončia ešte pred voľbami, urobím všetko preto, aby bol rozpočtový rámec dobrý pre Slovensko aj pre Európu a ja som ho mohla podporiť.“

Pristúpenie EÚ k tzv. Istanbulskému dohovoru

„Ide podľa mňa o zlé rozhodnutie, ktoré prináša do európskej legislatívy definíciu tzv. „rodu“. Zamieňaním „rodu“ a biologického pohlavia znižuje ochranu žien pred diskrimináciou, ktorú garantujú európske zmluvy. Zároveň vytvára nelegitímny tlak na tie členské štáty, ktoré majú o Istanbulskom dohovore pochybnosti, aby ho ratifikovali, pretože len vtedy k nemu môže pristúpiť aj EÚ ako celok. Európske zmluvy pritom garantujú štátom výlučnú právomoc podpisovať a ratifikovať takéto medzinárodné zmluvy. Hlasovala som proti.“

Zrušenie roamingu

„Zrušenie poplatkov za mobilné telefonovanie z dovolenky, výletu alebo pracovnej cesty domov považujem za dôležitý symbolický krok pre to, aby každý občan EÚ cítil, že  Európa je jeho domovom. Hlasovala som samozrejme za a som rada, že toto nariadenie bude už onedlho doplnené ďalším, ktorým sa zakážu poplatky za hovory do zahraničných telefónnych sietí v rámci EÚ.“

Novela smernice o odpade

„Pre budúcnosť Európy je dôležité vytvárať menej odpadu a namiesto budovania skládok recyklovať suroviny, ktoré náš odpad obsahuje. Novela smernice o odpade sa snaží práve o to, pretože zo skúsenosti vieme, že samotný trh hromadenie odpadu nerieši – bez regulácie je pre firmy krátkodobo často výhodnejšie nad odpadom vôbec nerozmýšľať. Bola som tieňovou spravodajkyňou tejto novely vo výbore ITRE a som rada, že vyrokovaný text, v ktorom sú zapracované aj niektoré z mojich pozmeňujúcich návrhov, som mohla podporiť aj v pléne.“

Správa o revízii Európskeho konsenzu pre rozvoj

„Európsky konsenzus pre rozvoj je dokument, ktorý vytvára rámec spolupráce a pomoci EÚ pre rozvojové krajiny. Na jeho základe sa určujú priority v rozpočte vyčlenenom na rozvojovú pomoc, ktorá je súčasťou komplexného prístupu k problému nelegálnej migrácie z najchudobnejších krajín sveta do Európy. Žiaľ, do návrhu, ktorý pripravila Komisia, sa dostalo aj presadzovanie sexuálnych a reprodukčných práv, ktoré zahŕňajú aj takzvané „právo na potrat“ a Európsky parlament to väčšinou hlasov vo svojom uznesení podporil. Podporou potratových kliník Európa nijako nezlepší život ľudí v Afrike a Ázii a migrácia pre nich zostane naďalej jedinou šancou na lepší život. Navyše, podľa mňa a mojich voličov si každý ľudský život zaslúži ochranu. Správu som preto nemohla podporiť.“

Europošta Anny Záborskej

Vyplňte, prosím, Vašu emailovú adresu: