Klimatickej zmene treba čeliť posilňovaním odolnosti rodín

2019-05-15T17:12:50+00:00 15.05.2019|

Slovenskí europoslanci Anna Záborská a Branislav Škripek (Kresťanská únia) si dnes pripomenuli Medzinárodný deň rodín. Pri tejto príležitosti upozornili na dôležitosť rodiny pri budovaní odolnosti spoločnosti voči klimatickej zmene.

Valné zhromaždenie OSN v roku 1993 vyhlásilo 15. máj za Medzinárodný deň rodiny a potvrdilo tým dôležitosť rodiny pre dobré fungovanie spoločnosti,“ uviedla Anna Záborská. Práve vďaka jej iniciatíve vznikla v Európskom parlamente Medziskupina pre aktívne starnutie, solidaritu medzi generáciami a pro-rodinné politiky, ktorú viedla.

Rodina dokáže čeliť aj tým najťažším podmienkam a zabezpečiť v nich nielen prežitie, ale aj prosperitu. Ak chceme zabrániť tomu, aby sa dali do pohybu milióny klimatických utečencov, musíme podporiť odolnosť rodín predovšetkým v najviac ohrozených krajinách voči klimatickej zmene. A na to potrebujeme pracovať spoločne na európskej úrovni,“ zdôraznil Branislav Škripek.

Témou medzinárodného roku rodiny 2019 je „Rodiny a akcia proti klimatickej zmene“ s dôrazom na cieľ udržateľného rozvoja 13. Ten hovorí o zlepšení informovanosti o klimatickej zmene a jej dopadoch, ako aj o zahrnutí opatrení proti nim do národných politík, stratégii a plánovania.

Oficiálna stránka OSN: https://www.un.org/en/events/familyday/index.shtml