Konferencia v NR SR: Chudoba a rodina

15.10.2018 9:00 – 13:00 Pondelok

Miesto konania: Bratislava, Kinosála NRSR

Fórum kresťanských inštitúcií (FKI), Slovenská spoločnosť pre rodinu (SSPR) a CitizenGO organizujú pri príležitosti medzinárodného dňa boja za odstránenie chudoby konferenciu Chudoba a rodina. Konferencia sa uskutoční 15. októbra od 9.00 do 14.00 kinosále v budove NR SR v Bratislave. Záštitu nad konferenciou prebrala Alena Bašistová, predsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci v spolupráci s Annou Záborskou, predsedníčkou medziskupiny EP pre politiku priaznivú rodine a solidaritu medzi generáciami.

Témou konferencie je chudoba desiatok tisíc rodín na Slovensku. Chudoba rodín s deťmi predstavuje nespravodlivosť, kde rodiny prinášajú spoločnosti nových občanov a pritom sa sami prepadajú do chudoby.

PRIHLÁSENIE na konferenciu je možné TU

Konferenciu so začiatkom o 09.00 hod. otvoria Alena Bašistová, predsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci, Anna Záborská, spolupredsedníčka medziskupiny Aktívne starnutie, medzigeneračná solidarita a rodinné politiky Európskeho parlamentu a predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu, Mons. Peter Rusnák, predseda Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS a Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Na konferencii ďalej vystúpia viacerí odborníci v dvoch samostatných blokoch so širším pohľadom na tému Chudoba a rodina:

  • Ľudmila Ivančíková zo Štatistického úradu SR bude hovoriť o tom, čo vyplýva o chudobe a rodine zo štatistiky na Slovensku,
  • Marek Krošlák – odborník na Sociálnu náuky Cirkvi porozpráva o tejto téme z pohľadu spravodlivosti, solidarity a subsidiarity.
  • Vysokoškolská profesorka Eva Grey vo svojom vystúpení rozoberie podporu viacdetných rodín.
  • Mária Šmidová – prodekanka Teologickej fakulty TU priblíži skúsenosti zo sprevádzania rodín prostredníctvom counselingu
  • Riaditeľ Úsmevu ako dar – Jozef Mikloško vystúpi s témou Rodina a chudoba – vtedy a dnes
  • Trochu iný pohľad na túto tému prinesie Katarína Baginová – riaditeľka Family Garden.
  • Juraj Miština – tajomník teologickej fakulty a rodič žijúci v Rakúsku vystúpi s prípadovou štúdiou o živote viacdetnej rodiny v Rakúsku.

Záver konferencie je predpokladaný o 13.00 hod.

Konferencia Chudoba a rodina sa koná s finančnou podporou Nadácie Konrada Adenauera, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Európskej ľudovej strany a CitizenGO. Partnermi podujatia sú Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Teologická Fakulta TU, Slovo+ a Konzervatívny denník Postoj.

Program:

http://www.vyveska.sk/subor.html?file=%2Fevents%2F17896-konferencia-v-nrsr-chudoba-a-rodina.pdf

Europošta Anny Záborskej

Vyplňte, prosím, Vašu emailovú adresu: