Priority

  • Ochrana rodiny a manželstva
  • Presadzovanie ľudských práv
  • Riešenie neplatenej práce matiek
  • Vyrovnávanie regionálnych rozdielov
  • Medzigeneračná solidarita
  • Ochrana ľudského života
  • Národná subsidiarita
  • Rozvoj vidieka