Rodina a demografia v Európe

Brusel, 15. máj 2018

Je to už dvadsaťštyri rokov čo Organizácia spojených národov vyhlásila 15.máj ako Medzinárodný deň rodiny. Každoročne sa snažím, aby sme si tento deň pripomenuli aj v Európskom parlamente. Po doobedňajšej tlačovej konferencii som dnes usporiadala seminár na tému: Rodina a demografia v Európe.

Hlavnými rečníkmi boli Lola Velarde, viceprezidentka Inštitútu pre rodinnú politiku v Madride, ktorá odprezentovala “Správu o vývoji rodiny v Európe 2018” a Charles de Marcilly z Nadácie Roberta Schumana predniesol štúdiu: “Európa 2050: Demografická samovražda”.

Tradične prijal moje pozvanie Antoine Renard, prezident FAFCE – Európskej federácie katolíckych prorodinných organizácií. Oboznámil nás s Rezolúciou pre demografickú jar, ktorú prijala Federácia na svojom zasadnutí vo Viedni pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny.

Podujatia sa zúčastnili viacerí europoslanci z troch politických skupín z Maďarska, Poľska a Talianska. Bolo pre mňa cťou privítať aj slovenských kolegov Škripeka a Mikolašika.

Milí priatelia, všetkým vám prajem, aby rodina bola pre vás zdrojom lásky, porozumenia a spolupatričnosti.

Europošta Anny Záborskej

Vyplňte, prosím, Vašu emailovú adresu: