Stretnutie so seniormi v kúpeľoch Nimnica

Nimnica, 2. máj 2019

Vo štvrtok 2. mája Anna Záborská navštívila kúpele Nimnica, kde sa stretla s množstvom kúpeľných hostí, najmä seniorov.

“Ako spolupredsedníčka medziskupiny Európskeho parlamentu „Aktívne starnutie a solidarita medzi generáciami a rodinná politika“ som predovšetkým rada, že som sa mohla porozprávať a vypočuť mnohé podnety aktívnych seniorov. Oni sú bohatým zdrojom múdrosti a skúseností, ktoré sú dôležité aj pri tvorbe pro-rodinných politík,” konštatovala europoslankyňa Záborská.

Europošta Anny Záborskej

Vyplňte, prosím, Vašu emailovú adresu: