Milí priatelia,
blížia sa Vianoce, a to je príležitosť znovuobjaviť nádej, radosť a ľudské teplo.
Chcela by som vám úprimne zaželať požehnané Vianočné sviatky plné Božej milosti.
Želám nám všetkým, aby sme ich prežili spoločne s našimi rodinami a najbližšími v láske a pokoji.
Myslíme aj na tých, čo sú v týchto chvíľach sami, stratili niekoho z blízkych alebo budú Vianoce prežívať veľmi skromne.
Ak sa nám dá, pomôžme im.

Vaša Anna Záborská