Moderné trendy v detských chirurgických odboroch

Martin, 14. 5. 2019

Anna Záborská na Lekárskej fakulte UK uviedla do života trilógiu – Moderné trendy v detských chirurgických odboroch – známeho detského chirurga, svojho priateľa a spolužiaka prof. MUDr. Milana Dragulu.

Europošta Anny Záborskej

Vyplňte, prosím, Vašu emailovú adresu: