Moderné trendy v detských chirurgických odboroch

2019-05-15T17:39:35+00:00 14.05.2019|

Martin, 14. 5. 2019

Anna Záborská na Lekárskej fakulte UK uviedla do života trilógiu – Moderné trendy v detských chirurgických odboroch – známeho detského chirurga, svojho priateľa a spolužiaka prof. MUDr. Milana Dragulu.