Záborskej pozmeňujúce návrhy k správe v EP

Štrasburg, 13. september 2018

Na svojom zasadnutí tento týždeň prijalo plénum Európskeho parlamentu správu o sexuálnom obťažovaní a šikanovaní. Spravodajkyňou vo Výbore pre práva žien bola talianska europslankyňa Pina Picierno zo socialistickej skupiny.

Anna Záborská bola tieňovou spravodajkyňou za Európsku ľudovú stranu. “Som rada, že konečná verzia textu obsahuje viacero mojich pozmeňujúcich návrhov a že sa podarilo presadiť do správy imperatív o rešpektovaní ľudskej dôstojnosti. K tomu musíme vychovávať aj naše budúce generácie, ak chceme raz a navždy vykoreniť sexuálne obťažovanie z našej spoločnosti.”, zdôraznila Záborská.

Správa osobitne upozorňuje na šikanovanie tehotných žien a matiek na pracovisku, čo je pozitívny signál v Európskom parlamente.

 

Europoslankyňa Anna Záborská odpovedala k tejto téme na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk:

V posledných mesiacoch sa prevalilo viacero prípadov sexuálneho obťažovania v politických i umeleckých radoch. Reagoval na to aj Európsky parlament, ktorý na septembrovej schôdzi prijal správu, v ktorej prijíma opatrenia na minimalizovania sexuálneho obťažovania či šikanovania na pracovisku.

Kedy sa téma šikany a sexuálneho obťažovania dostala aj na pôdu Európskeho parlamentu?

Po niekoľkých aférach v USA začala asi pred trištvrte rokom aj v Európskom parlamente diskusia na túto tému. Na pôde Európskeho parlamentu boli prijaté niektoré opatrenia, aby sa také veci čo najviac obmedzili. Objavila sa iniciatíva, aby Európsky parlament prijal správu o sexuálnom obťažovaní a šikanovaní. Správa bola na septembrovej schôdzi schválená veľkou väčšinou.

Čo je obsahom správy?

Rokovania boli veľmi dlhé. V správe sú aj veci, s ktorými nesúhlasím ako napríklad pôvodný návrh, aby bola prijatá legislatívna úprava, ktorá bude obmedzovať šikanovanie, no to v hlasovaní neprešlo. Sú tam aj povinné školenia v štátnej správe, v súkromných podnikoch, ale aj v parlamentoch. Je to podľa mňa organizačne aj byrokraticky veľmi náročné. Napriek tomu som bola spravodajkyňou vo Výbore pre práva žien za Európsku ľudovú stranu a podarilo sa mi presadiť morálne ukotvenie tejto správy viacnásobnou zmienkou o rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, ktorá je kľúčovým pojmom z kresťanského vnímania ľudskej osoby. Druhou veľmi pozitívnou vecou, ktorú vnímam je, že sa na problém šikanovania upozornilo aj v prípadoch tehotných žien a matiek. Mnohé tehotné ženy a matky totiž sú šikanované či už v období zamestnávania alebo v pracovnom procese.

Ako by sa podľa vás mala prijať táto správa v spoločnosti?

Dúfam, že politici časom pochopia, že to nie sú Istanbulské dohovory, vnútorné pravidlá podnikov alebo legislatíva, ale je to v prvom rade postoj k ľudskej osobe, k  ľudskej dôstojnosti, ktoré zabránia, aby sa v tejto spoločnosti šikanovalo alebo sexuálne zneužívalo.

Europošta Anny Záborskej

Vyplňte, prosím, Vašu emailovú adresu: