Brusel, 3. apríl 2019

Anna Záborská sa počas plenárneho zasadnutia v Bruseli zároveň zúčastnila na konferencii o Sýrii.

Organizovala ju skupina Európskych ľudovcov pre medzikultúrny a náboženský dialóg. O budúcnosti Sýrie a perspektíve Sýrčanov trpiacich vojnou rozprávali významní hostia priamo z regiónu.

“Vypočuť si svedectvá a názory na situáciu od vrcholných duchovných predstaviteľov východných cirkví bolo pre mňa veľmi cenné,” hovorí europoslankyňa.

Najváženejšími rečníkmi konferencie boli J.E. metropolita Athanasios z Achája, J.E. archimandrita Moses Alkhassi z grécko-ortodoxného patriarchátu v Antiochii a melchitský grécko-katolícky arcibiskup z Libanonu J.E. John Darwish a ďalší.

“Európska únia by sa mala výraznejšie finančne podieľať na odstraňovaní humanitárnej katastrofy v Sýrii a nemala by si klásť prehnané požiadavky, ktoré sú brzdou pre rozvoj tejto vojnou skúšanej krajiny,” prízvukuje Záborská.