Milé priateľky a priatelia,

aj v tomto roku sme si 15. mája pripomenuli Medzinárodný deň rodiny. Pri tejto príležitosti Slovenská spoločnosť pre rodinu v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií a ďalšími partnermi už tradične pripravuje medzinárodnú konferenciu o rodinnej politike, na ktorú Vás srdečne pozývame. Tohtoročná konferencia sa uskutoční

3. júna 2019 v Hoteli APOLLO v Bratislave
pod názvom

“Samospráva pre rodinu”

Cieľom konferencie je poukázať na význam a možnosti regiónov, miest, obcí a lokálnych komunít pre vytváranie prorodinnej klímy, zároveň vytvoriť priestor pre sieťovanie celoslovenských a lokálnych aktérov, ktorým leží na srdci rodinná politika.Nové inšpirácie pre komunálnu a regionálnu rodinnú politiku prinesú hostia zo zahraničia, ktorí nám predstavia audit Obec priateľská k rodine. Na tému rodinnej politiky na regionálnej a komunálnej úrovni vystúpi Talian Roberto Bolzonaro z Associazione delle Famiglie – Confederazione Italiana. Niekoľkoročné skúsenosti s tým ako v okolitých krajinách funguje audit Obec priateľská k rodine nám porozpráva Elisabeth Wenzl z Rakúska (Familie & Beruf Management GmbH) a Bořivoj Sekanina z Českej republiky (Jihomoravský kraj).

O príkladoch dobrej praxe v regiónoch Slovenska budú hovoriť Erika Jurinová,predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja a Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja. Michal Strnál, starosta Oravskej Polhory, predstaví Iniciatívu prorodinných samospráv.

PODROBNOSTI A PRIHLÁŠKA
Teším sa na stretnutie na konferencii.

S úctou
Anna Záborská
predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu

Samospráva pre rodinu

 medzinárodná konferencia

 3. jún 2019 od 8:30, Hotel Apollo Bratislava

V OBCI I MESTE RODINA NA PRVOM MIESTE

Okrem tradičných osláv Dňa rodiny v mestách a obciach na Slovensku sa aj tento rok uskutoční medzinárodná konferencia venovaná rodinnej politike. Cieľom konferencie je poukázať na význam a možnosti regiónov, miest, obcí a lokálnych komunít pre vytváranie prorodinnej klímy, zároveň vytvoriť priestor pre sieťovanie celoslovenských a lokálnych aktérov, ktorým leží na srdci rodinná politika.

Na konferenciu je možné sa prihlásiť vyplnením tohto PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRU.

Zámer

Miestna a regionálna samospráva disponuje množstvom kompetencií, vďaka ktorým môže vytvoriť v meste alebo obci prostredie priateľské k rodine.  Zámerom organizátorov osláv Medzinárodného dňa rodiny v roku 2019 je vyzdvihnúť dôležitosť lokálnych aktérov pre tvorbu pro-rodinnej atmosféry v spoločnosti.

Našim úmyslom je motivovať komunálnych a regionálnych politikov, aby dobro rodín bolo na prvom mieste v ich činnosti. Zároveň povzbudzujeme lokálne organizácie, angažovaných občanov a širokú verejnosť, aby neváhali a požadovali od svojich volených reprezentantov opatrenia, ktoré budú v prospech rodiny. Tie by mali byť prijímané participatívne v spolupráci s miestnou komunitou.

Cieľom konferencie je:

  1. poukázať na význam (a možnosti) regiónov, miest, obcí a lokálnych komunít pre vytváranie prorodinnej klímy (rodinnú politiku),
  2. predstaviť inšpiratívne príklady zo Slovenska a zahraničia,
  3. predstaviť audit Obec priateľská k rodine,
  4. vytvoriť priestor pre sieťovanie celoslovenských a lokálnych aktérov, ktorým leží na srdci rodinná politika.

Na konferenciu je možné sa prihlásiť vyplnením tohto PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRU.

Hotel APOLLO, Dulovo nám. 1, Bratislava

Program

08:30    Registrácia

09:00    Otvorenie, príhovory

Anna Záborská, predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu
Tomáš Kuzár, predseda Fóra kresťanských inštitúcií
Mons. Milan Chautur, Rada pre rodinu KBS

09:30    Rodinná politika na regionálnej a komunálnej úrovni v Taliansku

Roberto Bolzonaro, Associazione delle Famiglie – Confederazione Italiana, Forum delle associazioni Familiari Italy
(Diskusia)

10:30    Prestávka

11:00    Audit Obec priateľská k rodine v Rakúsku

Elisabeth Wenzl, Familie & Beruf Management GmbH, Rakúsko
(Diskusia)

12:00    Audit Obec priateľská k rodine a rodinná politika Jihomoravského kraje

Bořivoj Sekanina, Jihomoravský kraj, CZ
(Diskusia)

13:00    Obed

14:00    Iniciatíva prorodinných samospráv

Michal Strnál, koordinátor Iniciatívy prorodinných samospráv a starosta obce Oravská Polhora
(Diskusia)

14:30    Región pre rodinu – príklady dobrej praxe na Slovensku

panelová diskusia

Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

15:30    Záver

Anna Záborská, predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu
Tomáš Kuzár, predsedseda Fóra kresťanských inštitúcii
Miriam Kuzárová, riaditeľka CitizenGO Slovensko

Konferenčný poplatok

  • 15,- Eur pri platbe vopred
    (účastníci z členských org. Fóra kresťanských inštitúcií a Slovenskej spoločnosti pre rodinu majú 50%-nú zľavu – 7,50 Eur, maximálny počet účastníkov so zľavneným konfer. poplatkom za organizáciu sú 2 účastníci)
  • 20,- Eur na mieste (všetci účastníci)

Na konferenciu je možné sa prihlásiť vyplnením tohto PRIHLASOVACIEHO FORMULÁRU.

Organizátori a partneri

Slovenská spoločnosť pre rodinuFórum kresťanských inštitúcií

CitizenGOKDMSRada pre rodinu KBS

kas-logo-300x92

slovo+Televízia LUXVyveska.skDenník Postojzastolom.sk