Ničenie kostolov, vraždy kňazov, rehoľníkov či bežných veriacich preto, že sú kresťanmi. Dnes sú toto „bežné“ udalosti. „Kresťania sa stali najprenasledovanejšou skupinou na svete. Podľa správy britskej vlády publikovanej v roku 2019 až 80% všetkých obmedzení náboženskej slobody sa týka kresťanov.“ hovorí Branislav Škripek, člen vedenia Kresťanskej únie.

Sýria, Irak, Severná Kórea a mnoho iných štátov – to všetko sú miesto, kde sú kresťania pre svoju vieru, pre svoje presvedčenie vraždení, utláčaní, prenasledovaní.

V týchto dňoch si pripomíname hrôzy, ktoré sa stali v Osvienčime či iných „táboroch smrti“. Pri tom všetko nesmieme zabudnúť na to, prečo k tomu došlo – na antisemitizmus.  Zároveň sa z toho máme poučiť a dôrazne sa postaviť nielen proti antisemitizmu samému, ale aj proti ďalším obludným zlám dneška. „Tak ako sa zjednocujeme v boji proti antisemitizmu, sa musíme spoločne postaviť proti rastu nenávisti voči kresťanom.“  zdôrazňuje Anna Záborská, predsedníčka Kresťanskej únie.

Ak nikto nespochybňuje to, že antisemitizmus je hrozba a žiada si osobitný prístup štátu, tak nikto nemôže zľahčovať prenasledovanie kresťanov a dôvody, ktoré k nemu vedú. V oboch prípadoch to platí nielen na skutky, ale aj na slová a to hlavne v médiách a na sociálnych sieťach.

Protináboženská nenávisť rastie aj na Slovensku. Fyzické napadnutie dominikánov vo Zvolene obnažilo narastajúci a málo povšimnutý problém protikresťanskej nenávisti na Slovensku.

Len pár ilustračných prípadov  protikresťanskej neznášanlivosti v posledných rokoch:

  • zničené kresťanské náhrobky v Krompachoch, Likavke
  • odpílený kríž na Kope, v Stankovanoch, v Černovej
  • odpílený misijný kríž v Dolnom Kubíne
  • znesvätený evanjelický kostol a vylomený kríž nad oltárom v Michalovciach
  • znesvätenie kostola a eucharistie v Oravskom Podzámku
  • podpálený kostol v Považskej Bystrici
  • zničený dvestoročný kríž na Šurianskej ceste v Nových Zámkoch

a ďalšie.

Tu je dôležité poukázať aj na ďalšie skutočnosti:  o týchto prípadoch obvykle hlavné médiá neinformujú. Dá sa o nich skôr dozvedieť z bulváru. Na druhej strane sme v médiách často svedkami hrubého urážania náboženstva alebo náboženstvom motivovaných prejavov. Nálepkovanie kresťanov ako „bigotných chudier“, „fanatikov fašistického katolicizmu“ sa stalo bežnou praxou v mnohých médiách. To všetko v atmosfére volania po slušnosti.

„Kresťanská únia nechce obmedzovanie slobody prejavu. Chce slušnosť v politike aj mimo nej. Zároveň vyzýva orgány činné v trestnom konaní, aby konali svoju povinnosť aj v prípade nenávistných prejavov voči kresťanom v médiách.“ dodal Richard Vašečka, člen vedenia Kresťanskej únie a poslanec NR SR. Zhrubnutá verejná debata, kde urážky sa stali bežnou praxou vedie k fyzickým útokom. Sme svedkami toho, že na Slovensku rastie počet i závažnosť útokov na kresťanov. Vyzývame všetkých, progresívcov i kotlebovcov, aby nezneužívali kresťanstvo pre svoje politické ciele a svojím konaním prispeli k zmierneniu rozdelenia spoločnosti a utlmeniu vášní.

Zároveň považujeme pomoc prenasledovaným kresťanom za svoju prioritu. Navrhujeme zriadenie splnomocnenca vlády pre náboženskú slobodu a pomoc trpiacim kresťanom vo svete. Jeho úlohou by bolo monitorovanie situácie na Slovensku a vo svete a konkrétna pomoc trpiacim kresťanom vo svete. Na túto oblasť by bolo v rámci štátneho rozpočtu vyčlenená samostatný obnos peňazí.