“Zvestujeme vám veľkú radosť: Dnes sa nám narodil Spasiteľ Kristus Pán.” (Lukáš 2, 10-11)

Nech Vaše srdcia naplní radosť z narodenia Pána a po celý rok 2020 nech Vás sprevádza Božie požehnanie, pokoj v duši, spokojnosť v rodine, pevné zdravie a v práci úspech!