Leto v regiónoch

2019-12-07T08:21:21+01:0016.09.2019|

Leto sme naplno využili na stretnutie s voličmi a tvorbu volebného programu do volieb. Členovia predsedníctva - Anna Záborská, Branislav Škripek a Richard Vašečka sa zúčastňovali mnohých kresťanských festivalov a stretnutí počas leta. Cieľ je jasný - Kresťanská únia chce byť stranou kontaktu s ľuďmi. Potrebujeme Vás pri formulovaní politiky, podntov a nápadov prenašu prácu. [...]

Kresťanská únia pracuje pre život

2019-12-07T08:15:38+01:0028.08.2019|

V auguste predložil poslanec KÚ Richard Vašečka predložil v NR SR návrh zákona na ochranu života (https://www.facebook.com/RichardVasecka/posts/2007342572699749). Ochrana života od počatia po prirodzenú smrť je našou primárnou hodnotou, ktorú budeme vždy presadzovať, podporovať a hlasovať za ňu. Kresťanská únia zásadne odmieta umelé potraty. Richard Vašečka navrhuje obmedziť umelé potraty iba na prípady, ktoré zákon presne špecifikuje. [...]

VĎAKA ZA VAŠU PODPORU

2019-12-07T08:10:28+01:0026.05.2019|

Ďakujeme za vašu podporu vo voľbách do Európskeho parlamentu. 37 974 hlasov je pre nás veľkým povzbudením. Vážime si každý jeden hlas! Hoci celkový počet hlasov nestačil na získanie mandátu v Európskom parlamente, zaväzuje nás to k práci na budovaní vízie a štruktúr našej strany. Sme nový projekt a potrebujeme ísť ďalej. V budúcnosti sa [...]

Konferencia Samospráva pre rodinu – pozvánka a registrácia

2019-05-24T19:57:14+02:0024.05.2019|

Cieľom konferencie je poukázať na význam a možnosti regiónov, miest, obcí a lokálnych komunít pre vytváranie prorodinnej klímy, zároveň vytvoriť priestor pre sieťovanie celoslovenských a lokálnych aktérov, ktorým leží na srdci rodinná politika. Anna Záborská, predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu srdečne pozýva.

Výsledky práce Anny Záborskej v Európskom parlamente

2019-06-10T12:35:31+02:0023.05.2019|

Mimovládna organizácia Votewatch Europe vytvorila vroku 2016 rebríček najvplyvnejších europoslancov na základe vlastnej metodológie. Poradie vychádza na základe expertného posúdenia aktivít areálneho vplyvu poslancov Európskeho parlamentu, nie len analýzou kvantifikovateľných ukazovateľov. Vtomto rankingu som bola vyhodnotená ako najvplyvnejšia slovenská europoslankyňa. Som veľmi rada, že v roku 2019 získal toto ohodnotenie za svoju prácu môj kolega z Kresťanskej únie, europoslanec Branislav Škripek.

Svedomie kresťanského demokrata / Demografia

2019-05-23T21:00:10+02:0023.05.2019|

Rodina je kľúčom nielen k demografickej udržateľnosti, ale aj k odstráneniu chudoby a sociálneho vylúčenia, zníženiu kriminality a celkovému zvyšovaniu blahobytu a zodpovednosti ľudí za spoločnosť, v ktorej žijú a ktorú spoluvytvárajú. Ako základné a prirodzené ľudské spoločenstvo je možno najlepšou odpoveďou na krízu hodnôt, ktorá charakterizuje dnešnú dobu. Kde inde, ak nie v rodine, pochopíme podstatu lásky? Čo vyjadruje úctu k druhému človeku lepšie, než láskyplný vzťah medzi rodičmi? A sú to práve rodičia, ktorí príkladom a výchovou k samostatnému životu dlhé roky učia svoje deti, že sloboda a zodpovednosť sú dve strany jednej mince. Zosúladenie pracovného a rodinného života, hmotné zabezpečenie rodín, solidarita a odovzdávanie ľudského kapitálu medzi generáciami, aktívne starnutie a dôstojná staroba - to sú stavebné kamene, z ktorých je možné vybudovať stabilnú a prosperujúcu krajinu aj Európu.

Svedomie kresťanského demokrata / Chudoba

2019-05-23T21:00:39+02:0023.05.2019|

Prvým krokom v boji proti chudobe by malo byť odstránenie sankcií proti manželstvu z programov sociálneho zabezpečenia. Zároveň je potrebné podniknúť dlhodobé kroky na obnovu rodiny v komunitách s nižšími príjmami. Je tiež treba začať hovoriť o neplatenej práci žien v oblasti starostlivosti o deti a rodiny. Matky, ktoré sa starajú o svoje malé deti, nie sú nezamestnané, ani na dovolenke. Vykonávajú dôležitú a spoločensky prospešnú prácu. Ak by boli za túto prácu odmenené aspoň minimálnou mzdou, ak by boli hradené ich zdravotné a sociálne odvody, nielenže by sa znížila “papierová” nezamestnanosť žien,  ale mnohé z nich by sa vďaka tomu vymanili z chudoby.